Topal Osman Ağa

Sen yazdın – 24 Mayıs 2009, 01:02’da

  • Karadenizli milli kuvvetlerin başında Osman Ağa isminde bir kumandan bulunuyordu. Bunlar Karadenizden, Giresundan gelmişlerdi. Bir askeri kuvvet olarak hemen bütün muharebelere sevk olundular. Muhaberelere iştirak ettiler, kahramanca cansiperane çalıştılar. Muharebelerden sonra çok itibarlı ve fedakar bir milis kuvveti oldular!(İSMET İNÖNÜ)
  • Giresun’un gösterdiği fedakarlık, cür’et, kahramanlık ve cesaret kalbimi sevinçle doldurdu.(TUNALI HİLMİ BEY) (1inci T.B.M.M.’de Bolu Milletvekili)
  • Giresun’un gösterdiği fedakarlık,Osmanlı ,Türk ve İslam tarihinde altın kalemle yazılacak işlerdir!(DR:ZAYNELABİDİ (ABİDİN) ATAK) (1 inci T.B.M.M. Rize Milletvekili):
  • Giresun’da Batı Anadolu’da Yunanlılara tuz, ekmek ve ak teslim bayrağı götüren eşrafın tersine, direnme gücünün başına hep Giresun eşraf ve zenginleri geçti.Müdafa-i Hukuk derneğinin başkanı olarakta Osman Ağa seçildi .(HASAN İZETTİN DİNOMO)

    Bir çok kişi ondan bu sözlerle bahsetti.Peki kimdi bu kişi? Atatürk’ün Koruma Birliği Komutanı Öncü Kuvvacı Gazi Milis Yarbay Topal Osman Ağa…

Osman Ağa 1884 yılında Giresun’da Hacı Hüseyin Mahalleselinde doğdu.Orta öğrenimini yarıda bıraktı.Tütün ve kereste ticaretiyle geçimini sağladı.Ailesi bedelini ödemesine rağmen Balkan Harbi’ne katıldı.Çatalca cephesinde savaşırken sağ diz kapağına isabet eden bir şarapnel parçasıyla yaralandı.Şişli Etfal hastanesinde dizinde ki şarapnel alındı ama sağ ayağı topal kaldı.Giresun’a koltuk değneğiyle döndü ve o günden itibaren Topal Osman Ağa olarak Yedi Düvel’e nam saldı.

11 Kasımda Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına girdi. Osman Ağa 1914 yılında gönüllü arkadaşlarıyla Teşkilat-ı Mahsusa’ya katılmak için Artvin’e gitti ve Artvin’in geri alınması için Kafkas Cephesinde Ruslara karşı savaştı. Borçka’nın geri alınmasından sonra tifoya yakalanıp Giresun’a geri döndü.

1916 yılında Ruslar Kafkasya Cephesinde sınırı geçerek Rize’yi işgal etti ve ardından Trabzon’u işgal etti.Bu gelişmeler üzerine Osman Ağa topladığı gönüllü arkadaşlarıyla birlikte Tirebolu Harşit cephesini kurup Rusların ilerlemesine engel oldu.1918 yılında Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali ile Ruslar geri çekildi.Osman Ağa ve birlikleri Rusları takip ederek Batum’a çıktı ve Batum Fatihi olarak Türk Bayrağını göndere çekti.

30 Kasım 1918 yılında Mondros Antlaşması ile Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşında yenilgiyi kabul etti.Osman Ağa kırk iki yere telgraf çekerek İlk İstiklal Mecahidi ve İsyancısı olma cesaretini gösteren İlk Kuvvacı oldu.

1919 yılına gelindiğin de Osman Ağa Trabzon Tehciri suçlusu olarak tutuklanıp Divan-İ Harb-i Örfi Mahkemesinde yargılanmasına kara verildi fakat Osman Ağa mahkemeye gitmedi. Bu sırada Erzurum’a atanan Kolordu Komutanı Kazım Karabeki’rle Giresun’da konuştu.16 Mayıs 1919’a gelindiğinde ise Mustafa Kemal beraberinde ki heyetle birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket etti.Samsun’a ulaştığında Osman Ağa’nın Havzaya gelerek kendisiyle görüşmesini emretti.Osman Ağa havzaya ulaştığı gün Divan-ı Örfi mahkemesi Osman Ağa’nın mahkemeye gelmemsinin suçluluk kanıtı olduğunu ileri sürüp idamına kara verdi.Atatürk’le görüşmek yaptıktan sonra Giresun’a dönen Osman Ağa artık onun Kayıtsız Şartsız emrindeydi.Osman Ağa idam hükümlüsü olduğundan yakalanmamak için Şebinkarahisar bölgesine çekildi ve padişahtan af istedi.Osman Ağa’nın bu isteği Bakanlar Kurulunda görüşüldü ve kabul edildi.

Af kararı çıkmasından sonra tekrar Giresun’a dönen Osman Ağa belediye başkanlığına geçti ve ilk olarak Müdafaa-i Hukuk cemiyetini kurdu ve kendisi hakkında idamı vaciptir fetvasını veren Müftü Ali Fikri’yi cemiyetin başkanı yaptı.

1920 yılında Atatürk Osman Ağa’yı muhafızı olması için Ankara’ya çağırdı,Osman Ağa bir manga muhafız tahsis etti.Bu sırada düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem Mustafa Kemal’i öldürmek amacıyla Direksiyon Konağı’nı bastı fakat Giresun Muhafız Alayı ve diğer muhafız alayları Çerkez Ethem’in bu çabasını boşa çıkardı.Osman Ağa’ya 42. ve 47. alayın kurulması emri verildi.

Bu sırada Koçgiri İsyanı çıkmıştı. Mustafa Kemal Osman Ağa’yı bu isyanı batırmak üzere Sivas’a gönderdi ve 47 Alay isyanı başarıyla bastırıldı ve ardından Osman Ağa Sakarya savaşına katılmak için 42. ve 47. Alayla Ankara’ya hareket etti. Mustafa Kemal önderliğinde Hoş Geldin ziyaretine gelen Mebus Heyetin; Ben sağ ayağımı harpte sakat ettin. Bu sefer her iki ayağımı da tamamen kaybedene kadar bu alaylarımla beraber çalışmaya ahdettim dedi ve Trenle Polatlı’ya oradan da Haymana Kızılkoyunlu köyüne giderek karargahı kurdu ve Osman Ağa Mangal dağını savundu.

1922 yılının Ağustos ayı başlarında 47.Alay Büyük Taruz’a katılmak üzere Afyon’da karargah kuruldu ve savaşta Afyon İscehisar Dedesivri tepesi 36 saatlik çarpışma sonunda alındı.30 Ağustos günü yapılan Başkomutanlık savaşına katıldı ve sonrasında Giresun’a döndü

1923 yılına gelindiğin de Mustafa Kemal Giresun’da bulunan Osman Ağa’yı Ankara’ya çağırdı ve yurt gezisine çıktı.Trabzon Millet Vekili Ali Şükrü Bey Mustafa Kaptan tarafından Osman Ağa’nın evine davet edildi ve birlikte gittiler.Aynı gece Ali Şükrü Bey telefon teliyle boğulmuş ölü olarak bulundu.Osman Ağa’nın sağ kolu Mustafa Kaptan göz altına alındı. Mustafa Kaptan O gece Ali Şükrü Bey’i Osman Ağa’nın yanına götürdüğünü ve sonra nereye gittiğini bilmediği söyledi.

Mustafa Kaptan’ın göz altına alınmasından son Mustafa Kemal Çankaya Köşkünü boşalttı ve bu sırada Giresun Muafız alayını etkisiz hale getirdi. Kendisine tuzak kurulduğunu anlayan Osman Ağa Çankaya Köşküne saldırdı kimseyi bulamayınca ortalığı dağıtıp Papaz’ın bağında ki evine çekildi. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal İsmail Hakkı Tekçe’ye Osman Ağa’yı yakalama emri verildi.

1 Nisan İsmail Hakkı Tekçe papazın bağında ki Osman Ağa’nın evini kuşattı ve çatışma başladı.2 Nisan pazartesi günü öğlene doğru Osman Ağa 18 saat süren çatışmanın sonunda cephanesi bitince yaralı olarak ele geçirildi. İsmail Hakkı Osman Ağa’nın bildiklerini söylemesinden korkarak başını keserek Osman Ağa’yı öldürdü.Öldürülen ve kurşuna dizilen diğer 12 Giresun Uşağı Mücahitle birlikte papazın bağında açtırılan bir çukuru gömüldü.

2 Nisan Başbakan Rauf Orbay, Osman Ağa’nın öldürüldüğünü açıkladı.Meclis Osman Ağa’nın gömüldüğü yerden çıkarılıp meclis önünde asılmasını kararlaştırdı.Mezar açıldı cesedi bir kağnı arabasıyla Meclis önüne getirildi beyaz gömlek giydirilip ibret olsun diye Ankara Ulus’taki Meclisin önüne ayağından asıldı.

Osman Ağa’nın naşı Giresun’a getirildi ve kurbanlık mevkiinde toprağa verildi.1925 yılında Mustafa Kemal’in emriyle naşı bu gün ki anıt mezarın olduğu yere nakledildi.

Hazırlayan: Murat ÖZTÜRK
(Teoman ALPARSLAN’ın Atatürk’ün Koruma Birliği Komutanı Öncü Kuvvacı Gazi Milis Yarbay Topal Osman Ağa kitabından özet olarak yazılmıştır)