Resmi Rezerv Varlıkları Haziran’da Yüzde 3,1 Arttı

Resmi Rezerv Varlıkları Haziran’da Yüzde 3,1 Arttı

0
675

Resmi Rezerv Varlıkları, 2017 Haziran döneminde bir önceki aya göre % 3,1 artarak 108,7 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre % 3,1 artarak 108,7 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre % 3,2 artarak 88,7 milyar Dolar’a çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları % 2,8 oranında artarak 18,5 milyar Dolar’a yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre değişmeyerek 14,3 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 10,1 milyar Dolar anapara, 4,2 milyar Dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 3,5 milyar Dolar bir ay, 1,9 milyar Dolar 2-3 ay ve 8,9 milyar Dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre % 1,7 artarak 62,9 milyar Dolar olarak gerçekleşti.