Coğrafya

Nihat ÖZTÜRK

Yukarı Boğalı coğrafi konumu itibariyle Görele’ye daha yakındır. Ulaşımı da büyük ölçüde Görele-Aydınlar ( Çömlekçi Deresi) yolu üzerinden sağlanmaktadır. Köy merkezi ve topraklarının büyük bölümü Görele’den denize ulaşan Çömlekçi Deresinin batısındadır. Bir mahallesi derenin doğusunda kalmaktadır.

Tirebolu’dan Yukarı Boğalı’ ya ulaşmak için Özlü (Bada) köyünden Ede yoluna girilerek devam edilir. Ede köyünden ulaşılabileceği gibi, Ede’den devamla Akıncılar köyünden de Yukarı Boğalı’ ya ulaşılmaktadır. Bu yolun büyük bir kısmı beton yol olup kalan kısmı stabilizedir.

Yukarı Boğalı’ ya Tirebolu-Görele transit yolunu Kuşçulu köyü ayrımından da ulaşım sağlanmaktadır. Kuşçulu ve Aşağı Boğalıyı geçerek Yukarı Boğalı’ ya varılmaktadır. Bu yolun Aşağı Boğalı’ ya kadar olan kısmı asfalt olup devamı stabilizedir.

Tirebolu’nun Belen köyünden Yukarı Boğalı bağlantısı için yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı için köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdıkları araba yolundan şimdilik ulaşım sağlanamıyor. Belen köyünden Yukarı Boğalı’ nın Altıparmak mahallesine ulaşmak için yapılan yolun bir kısmı oldukça dik olup, yeni yapıldığı için çakıllaması dahi yapılamamıştır.

Yukarı Boğalı’ ya yoğun olarak Görele- Aydınlar yolundan ulaşılmaktadır. Bu yolun köy ayrımına kadar olan kısmı asfalt olup, köy içi yolunun bir kısmı beton yol olarak ulaşım vermektedir.

Yukarı Boğalı pek çok köyden ulaşım alması bakımından merkezi bir konumdadır.  1980 yılında Akıncılar köyünden başlayan yol yapım çalışmaları 1999 yılında Görele- Aydınlar yoluna bağlantının kurulmasını sağlayan köprünün açılmasıyla tamamlanmıştır. Bunun öncesinde 1995 yılında Yukarı Boğalı- Aşağı Boğalı bağlantı yolu yapılmıştır.

Köye bağlı Altıparmak mahallesini yolu 1990 lı yıllarda yapılmış ve halen stabilizedir. Yine, köyün Kandahor mahallesinin bir bölümüne araba yolu yapılmış olup çakıllaması yapılmamıştır.

Köy içinde 5 ayrı birime yapılan yollar vatandaşların kendi imkanlarıyla hayata geçirilmiştir. Ve,  çakıllamaları yapılamamıştır.

Genelde bakıldığında köy içi ve diğer yan yolların menfez, hendek, çakıllama, betonlama ve asfaltlamaya ihtiyacı vardır.

Yukarı Boğalı; Tirebolu’nun Belen, Akıncılar, Ede ve Görele’nin Aşağı Boğalı, Gültepe ve Şalaklı köyleriyle komşudur.

Köyün telefon bağlantısı Görele’ üzerinden sağlanmaktadır. Yukarı Boğalı ticari faaliyetlerini büyük ölçüde Görele’yle sürdürmektedir

                   EKONOMİK VE SOSYAL YAPI

Yukarı Boğalı’ da bölgesel ekonomik özellikler gözlenmektedir. Ekonomik kaynakların başında fındık gelmektedir. Arazi yapısı itibariyle fındık dışında diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ailevi ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir.

Her türlü tarımsal ürünün alınabildiği köyde özellikle mısır, fasulye, lahana ve her türlü sebze yetiştirilmektedir. Ancak bunlar satılarak aileye ve köye ekonomik girdi olarak değerlendirilemez.

Her türlü meyvenin de yetiştiği Yukarı Boğalı’ da bunların da satılarak aileye para kazandırması söz konusu değildir. Yetişen meyveler taze meyve olarak tüketildiği gibi kurutularak veya pekmez yapılarak değerlendirilir.

Köyün temel geçim kaynağı fındıktır. Geçmişte yapılan hayvancılık bugün tamamen terk edilmiştir.

El sanatlarında sepet ve şelek yapımı geçmişten günümüze az da olsa parasal bir girdi olarak kaydedilebilir.

Yukarı Boğalı’ da 1950 li yıllarda başlayan gurbetçilik 1980 li yıllarda köyün neredeyse tamamının İstanbul’a yönelmesiyle zirveye ulaşmıştır. Son yıllarda, İstanbul’da çeşitli iş yerlerinde çalışarak emekli olanlar ilkbaharla birlikte köye gelmekte kış başına kadar da köyde kalmaktadırlar. Bunların köye yaptıkları evler, geleneksel yapı tipinin terk edilerek günümüz şartlarına uygun binaların yapımını sağlamıştır.  Bunda ulaşımın da etkisi önemlidir.

Kış aylarında bacası tüten ev sayısı 10 15 e düşerken köy nüfusu yaz aylarında önemli artış kaydetmektedir. Köyden bazıları kışları ilçede geçirmektedir.

Yaşanan göçle birlikte azalan nüfusa paralel olarak köy okulu kapanmış, taşımalı eğitimle öğrenimlerine devam eden öğrencilerin sayısı da iyice azalmıştır.

Halen çoğunluğu emekli olanların yaşadığı Yukarı Boğalı’ da ekonomik girdinin büyük bölümünün emekli aylıklarından sağlandığını söyleyebiliriz.

Yine göçle birlikte sosyal ilişkiler zayıflamış, geleneksel köy düğünleri yerini ilçelerde veya İstanbul’da yapılan salon düğünlerine bırakmıştır. Yine yaşanan göçle birlikte yüzlerce yıllık köy değirmeni yıkılarak harabeye dönmüştür.

Köyün, İstanbul Beykoz’da faaliyet gösteren bir yardımlaşma derneği vardır.

Yukarı Boğalı’ nın parasal bir anlam ifade etmese de pancarı meşhurdur.