2016’da En Fazla Bütçeyi Konut ve Kiraya Harcadık

2016'da En Fazla Bütçeyi Konut ve Kiraya Harcadık

0
685

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı hane halkı tüketim harcaması verilerini açıkladı.

Buna göre; hane halkı bütçe araştırmasının 2016 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı % 25,2 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı % 19,5 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise % 2 ile sağlık ve % 2,3 ile eğitim hizmetleri oldu.

Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2015 yılında bin 455 TL iken 2016 yılında bin 642 TL olarak tahmin edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, ulaştırma harcamalarının payı bir önceki yıla göre 1,2 puanlık artışla % 17’den % 18,2’ye yükseldi. Alkollü içecekler, sigara ve tütün grubunun payı % 4,2’den % 4,4’e, mobilya ve ev eşyalarının payı, % 6,1’den % 6,3’e; eğitim hizmetlerinin payı ise % 2,2’den % 2,3’e yükseldi. Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı bir önceki yıla göre 0,8 puanlık düşüşle % 26’dan % 25,2’ye geriledi. Ayrıca, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı % 20,2’den % 19,5’e, eğlence ve kültür harcamalarının payı % 2,9’dan % 2,8’e, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı ise % 4,3’den % 4,2’ye düştü. Giyim ve ayakkabı (% 5,2), sağlık (% 2), haberleşme (% 3,7) ile lokanta ve otel (% 6,4) harcamalarının payı ise 2016 yılında da değişmedi.

Gelire göre sıralı % 20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2016 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci % 20’lik grupta yer alan hane halkları, konut ve kira harcamalarına % 32, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına % 28,9, ulaştırma harcamalarına % 8,9 ve mobilya ve ev eşya harcamalarına % 5,6 pay ayırdı.

En yüksek gelir grubu olan beşinci % 20’lik grupta yer alan hane halkları ise, ulaştırma harcamalarına % 22,8, konut ve kira harcamalarına % 21,7, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına % 14,2 ve lokanta ve otel harcamalarına % 7,6 pay ayırdı.

Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye geliri olan hane halkları; konut ve kira harcamalarına % 23,8, ulaştırma harcamalarına % 18,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise % 17,8 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hane halkları; ulaştırma harcamalarına % 23, konut ve kira harcamalarına % 21,1 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise % 19,8 pay ayırdı.

Hane halkının temel gelir kaynağı gayrimenkul ve menkul kıymet geliri olanlar; konut ve kira harcamalarına % 29,3, ulaştırma harcamalarına % 21,3 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ise % 15,5, emeklilik geliri olanlar ise; konut ve kira harcamalarına % 31,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına % 24,9 ve ulaştırma harcamalarına % 12,7 pay ayırdı.